آدرس : تهران کیلومتر 33 جاده خاوران، جنب میدان الغدیر، خیابان صفاییه، شرکت تصفیه نمک ایران

کد پستی: 3394185641

تلفن کارخانه: 36412500 (021)

دفتر تهران: 55820315 (021)

تلفن همراه: 09123469290

آدرس ایمیل: info@iransalt.ir


فرم انتقادات و پیشنهادات

فرم انتقادات و پیشنهادات