هدف اصلی این شرکت با سابقه بیش از 30 سال در امر تولید تهیه محصول غذایی با کیفیت و درجه خلوص بالای 99/98 میباشد که به استانداردهای دارویی نمک بسیار نزدیک میباشد.ما به جرات مدعی هستیم با توجه به آنالیز و مدارک قابل ارائه خالص ترین نمک یددارکشور را در دسترس مردم عزیز ایران قرار داده ایم.انشالا که بتوانیم در این مسیر قدردان مردم عزیز کشورمان باشیم و روز به روز در تهیه این محصول مهم و اولیه غذایی که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد بهتر و با کیفیت تر عمل کنیم.
با تشکر
رضا همتی